خشونت کلامی

مریم قهرمانی – این نوشته تأملی است انتقادی بر خشونت بازتولیدشده در ادبیات شعارها و دیوارنوشته‌های انقلاب ۱۳۵۷ ایران.

تقریبا نیمی از مردم جهان در معرض خشونت جنسیتی هستند. اگر شما به عنوان یک مرد می‌خواهید کاری برای...

آسیب‌ احتمالی شبکه‌های اجتماعی از جمله خشونت کلامی، فریب و سوءاستفاده، برای کودکان و نوجوانان شدیدتر است. کاربرانی که...