خشکسالی ایران

کشاورزان کرمان دیگر توان هزینه زندگی خود را ندارند. بانک‌ مرکزی هنوز مصوبه دولت برای «امهال بدهی بانکی کشاورزان»...

کم‌آبی در ایران روز به روز بحرانی‌تر می‌شود. یک مقام مسئول برنامه‌های توسعه را عامل ایجاد کم‌آبی دانسته و...

پیشبینی گروهی از متخصصان با پژوهش بر روی غارهای خاورمیانه و تاریخ آب و هوایی آن: ۱۰ هزار سال...

ذخیره آبی بیش از نیمی از منابع آب کمتر از نصف گزارش شده است. حجم بارندگی در ۱۲...

گزارش تصویری - خشکسالی‌های مداوم موجب کاهش آب دریاچه سدهای زیادی در خراسان جنوبی شده و برخی از آنها...

چیت‌چیان می‌گوید با وجود این وضعیت، مصرف آب هم «به‌شدت افزایش یافته» است.

میانگین بارش‌های امسال در ایران کمتر از سال‌های اخیر است. بیشترین تاثیر خشکسالی در شرق و جنوب شرقی کشور...

سازمان آب و برق خوزستان می‌گوید در حالی که همواره متوسط بارش در خوزستان در نقاط مختلف ۳۴۰ تا...

در حال حاضر از هر دو دشت در ايران يک دشت ممنوعه به شمار می‌آيد، در حالی که...