خشکسالی در خراسان جنوبی

نماينده مردم بيرجند در مجلس می‌گوید بيش از ۸۰ درصد کودکان روستاهای خراسان جنوبي از مشکلات و بيماری‌ها پوستی رنج می‌برند....

پیشبینی گروهی از متخصصان با پژوهش بر روی غارهای خاورمیانه و تاریخ آب و هوایی آن: ۱۰ هزار سال...

۴۷ درصد روستاهای خراسان جنوبی از سکنه خالی شده. از میان ۱۷۰۰ روستای باقیمانده هم ۴۸۵ روستا با تانکر...