خشکسالی در سیستان و بلوچستان

سرعت و الگوی رشد حاشیه‌نشینی در چابهار، در کل ایران بی‌سابقه است. مردم بدون برق، آب و امکانات اولیه...

نزدیک به ۹۵ درصد روستاهای سیستان و بلوچستان از امکان دسترسی به آب آشامیدنی سالم محرومند و سه هزار و...

بارش باران، غبار ناشی از توفان خاک را که زندگی مردم سیستان و بلوچستان را مختل کرده بود، فرونشاند....

میانگین بارش‌های امسال در ایران کمتر از سال‌های اخیر است. بیشترین تاثیر خشکسالی در شرق و جنوب شرقی کشور...