خشکسالی در قم

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه که در حوزه علمیه قم تدریس می‌کند، قم را شهری «مقدس» خواند...

این تالاب پنج هکتاری مجموعه چشمه‌های کویری است که از پیوند آب آنها آبگیرهای دائمی تشکیل می‌شود. خشکسالی و...