خشکسالی

حمیدرضا تشیعی، معاون نظارت بر

آب و مدیریت منابع آبی از آن‌جا که چند بار در بخش اولویت‌های زیست محیطی ذکر شده است، به...

ناصر کرمی - خبر پیش‌رفتن ایران به سوی یک دوره طولانی خشکسالی را رسانه‌های معتبر بین‌المللی به نقل از...

علی‌رضا دائمی، معاون وزیر نیرو

بیژن روحانی - تحقیقات جدیدی که توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است نشان می‌د‌هد روند بیابان‌زایی و از...