خشکسالی

علی‌رضا دائمی، معاون وزیر نیرو

بیژن روحانی - تحقیقات جدیدی که توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است نشان می‌د‌هد روند بیابان‌زایی و از...