خشک شدن تالاب‌ها

 احمدعلی کیخا، معاون محیط زیست

بیژن روحانی - با شروع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، نامزدها نیز به سمت مطرح کردن برخی برنامه‌های زیست محیطی...