خطر ریزگردها

بادهای «لوار» دنباله بادهای موسمی هندوستان است و از طریق افغانستان با عبور از نواحی کم ارتفاع این کشور...

وزش باد‌های شدید از مرز عراق توده گرد و خاک را در استان خوزستان تشکیل داده است.

به گفته استاندار کرمان، خشک شدن تالاب جازموریان جان میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است.