خط فارسی

رضا فرخ‌فال − اگر حتا بپذیریم که زبان دارای روح است، اما آیا این روح می‌تواند همچون "جن" در...

شهزاده سمرقندی - در برنامه‏ی امروز «با همسایگان» می‌‏خواهم شما را با صفحه‏ی جدید «زبان پارسی» آشنا کنم که...