خط فقر در ايران

یک نماینده مجلس توسعه در حاشیه شهرها را خارج از روال قانونی دانست و گفت آب و برق و...

خط فقر مطلق در تابستان ۹۷ نسبت به بهار ۹۷ جهش داشته. مرکز پژوهش‌ها با حمایت از افزایش متداول...

انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران بدون اینکه آمار دقیقی از جمعیت زیر #خط_فقر...

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران همچنان #نرخ_تورم را تک‌رقمی و کمتر از ۱۰ درصد گزارش می‌کنند. یک نماینده...

یدالله روحانی‌منش، مدیرعامل ستاد دیه استان همدان اعلام کرد که یک کارگر ۴۵ ساله به علت ناتوانی در پرداخت...

هزینه زندگی در ایران افزایش یافته، مصرف خانوارها به ناچار کمتر شده و جمعیت زیر خط فقر بیشتر. نتیجه...

بر اساس آمار رسمی ۲۰۰ هزار کودک زیر شش سال در ایران دچار سوء تغذیه هستند و نرخ سوء...

هدف‌گذاری دولت یازدهم تحریک و دست‌یابی به رشد اقتصادی پنج درصدی است. یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که...

میرعلی شیرافکن، رئیس کانون هماهنگی