خلخال

بارش برف سنگین همراه با کولاک در خلخال سبب مسدود شدن راه ارتباطی ۱۴۲ روستا و همچنین بیش از...

رهاسازی زباله و پسماندهای شهری در خلخال به یک معظل زیست محیطی تبدیل شده است.  روزانه ۶۰ تن زباله در...

روستاهای گهزان، جعفرآباد، داوودخانه و دیگر روستاهای حوالی خلخال، بدون آن‌که زلزله‌ و یا جنگی رخ داده باشد، خالی...

امید رضایی − ابطال چند صندوق و فرستادن یک نامنتخب به جای منتخب مردم به مجلس، اتفاق جدیدی نیست....