خلع سلاح هسته ای

در حالی که بیشتر قدرت‌های جهان، از جمله آمریکا و روسیه با برگزاری گفت‌وگوهای سازمان ملل درباره منع سلاح...

محمد خزاعی، نماینده دائم جمهوری