خلع سلاح کره شمالی

کره شمالی گروهی از خبرنگاران خارجی را دعوت کرده که از نردیک شاهد تخریب مرکز نظامی – هسته‌ای «پونگی...

جمهوری خلق چین ضمانت داد که حکومت کره شمالی بعد از مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای سرنگون نشود....

رئیس جمهور آمریکا از اظهارات مشاور امنیت ملی‌اش فاصله گرفت. او گفت اگر مذاکرات خلع سلاح به نتیجه نرسد،...

معاون وزیر خارجه کره شمالی اعلام کرده که اگر مبنا بر صداقت و بهبود روابط فی‌مابین نباشد، دیدار رهبر...