خوان کارلوس

گفته می‌شود که دلیل خروج خوان کارلوس از اسپانیا اتهام فساد مالی در قرارداد احداث خط قطار سریع‌السیر در...

با کناره‌گیری خوان کارلوس از قدرت هزاران جمهوری‌خواه اسپانیا خواهان همه‌پرسی در مورد ادامه نظام سلطنتی شدند. از نظر...

خوان کارلوس، پادشاه ۷۶ ساله اسپانيا پس از ۳۹ سال پادشاهی داوطلبانه از قدرت کنار کشید.

دادگاه پالما دو مایورکا امروز