خودمختاری دموکراتیک در شنگال

تعدادی از رهبران محلی در شنگال اعلام کرده‌اند که نوعی حکومت «خودمدیریتی دموکراتیک» در این شهر تشکیل می‌شود. آنها...