خودکشی جوانان

مدیرکل دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز می‌گوید بی‌اعتمادی به آینده و عدم شور و شوق به یک گرایش در...

یک دختر ۱۹ ساله و مجرد که با خانواده عشایری خود به یکی از مناطق ییلاقی شهرستان نهاوند آمده...

یک دختر و پسر جوان در منطقه جنگلی اطراف کیاسر ساری همزمان خود را به دار آویختند.

آن‌طور که نزدیکان حسین خجسته‌نیا، دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران می‌گویند او فردی اهل مطالعه بوده...

یک پسر نوجوان ۱۶ ساله با سقوط از چرخ و فلک در شهر بازی بسيج واقع در اتوبان محلاتی...

پزشکی قانونی اعلام کرد در

یک دختر دانش‌آموز ١٩ ساله