خودکشی در ايران

اين سرباز ۲۸ فروردين که در يکی از برجک‌های مراقبتی زندان اوين با شليک به پهلویش قصد خودکشی داشته....

یک دختر ١٧ ساله، در

شمار خودکشی‌ها در ایران طی

یک زن ٢٨ ساله‌ اهل

یک زن ٢٧ ساله ساکن

فردی ۴۲ ساله در شهرستان

 یک دختر ۱۵ ساله‌ به

ساریا مرادی، زن ۲۷ ساله

کوثر جوزان، زن ۱۸ ساله

یک زن و یک سرباز

دکتر بهنام بهنوشی، متخصص پزشکی

یک زن حامله به نام

یک سرباز ١٩ ساله در

علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی

یک کودک هشت ساله در

یک دختر ۱۰ ساله اهل

یک خانواده در شهرستان سبزوار

یک دختر ۱۷ ساله در شهر قم در پشت بام خانه با بنزین خود را به آتش کشید.

 

خبرگزاری مهر...

يک زن اهل سلماس به دليل مشکلات معيشتی دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

 

بنا...

يک جامعه‌شناس بيشترين ميزان بحران‌های اجتماعی از جمله خودکشی در ايران را در دو استان ايلام و خوزستان دانست.

 

سعيد...