خودکشی در ایران

به گزارش سازمان جهانی بهداشت، در ۵۰ سال گذشته آمار خودکشی در دنیا ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده...

سازمان پزشکی قانونی ايران شمار کسانی را که در بهار ۱۳۹۳بر اثر مسموميت با قرص مسموميت جان خود را...

آیدا قجر - پنهان‌سازی آمار دقیق خودکشی در ایران، نه تنها به کاهش این آسیب اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه...

سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش ۲۶ درصدی میزان مرگ‌ومیر بر اثر مصرف قرص برنج در این کشور خبر...

بر پايه آمارهای پزشکی قانونی ايران شمار خودکشی با قرص برنج در اين کشور ۱۴ درصد افزايش يافته است....