خودکشی علی نقدی کارگر نیشکر هفت تپه

این کارگر پس از آنکه مسئولان اداری کارخانه پاسخی به خواسته‌اش ندادند، به زندگی خود پایان داد. او ...