خوزه موخيکا

امیر کوستاریتسا، فیلمساز نامی صرب

رویترز گزارش داد، پارلمان اروگوئه