خیابان

زانیار عمرانی- در سوریه گروه‌های گرافیتی (دیوارنگار) کم نیستند اما در مناطق کردنشین تنها گروه دو نفره‌ عمر و...

در سال 2005 در بوستون

مردی کنار دیوار چندک زده

مردی کنار دیوار چندک زده