خیابان ولی عصر

درختان چنار بزرگترین خیابان خاورمیانه در حال نابودی است. از «امیریه» به سمت انتهای خیابان ولی‌عصر چنارها تقریباً از...

درختان چنار باغ تاریخی پسیان که بیش از ۷۰ سال عمر داشتند قطع شده‌‌اند. ریشه‌های درختان باقی مانده در...

به گفته علی‌محمد مختاری مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، چنارهای کهنسال خیابان ولی عصر ترمیم و...