خیرت ویلدرز

حزب مردم برای آزادی و دموکراسی، حزب مارک روته، نخست وزیر فعلی، حزب پیشتاز در انتخابات است. ۲۸ حزب...

هلندی‌ها پای صندوق‌های رأی می‌روند تا پارلمان جدید را انتخاب کنند. نگاه‌ها به سوی پوپولیست‌های راست افراطی است. با...

آیا مهاجران جایگاهشان در جامعه میزبان را یافته‌اند؟ راهکار چیست؟ بستن مرزها، اسلام‌ستیزی و خروج از اتحادیه اروپا؟ مارک...

خیرت ویلدرز، رهبر حزب آزادی هلند (PVV) در دادگاه مجرم شناخته شد اما برای جرم او مجازاتی تعیین نشد....