خیریه امام رضا

زمانی فساد قالیباف به محل نزاع محافظه‌کاران و منتقدان بدل شده‌بود. اکنون رئیس شورای شهر می‌گوید علی خامنه‌ای دستور...

 در حالیکه شاخص بی‌اعتمادی افراد به یکدیگر در ایران ۸۰ درصد است، خیریه‌ها رشد می‌کنند و بدل به ابزار...

خیریه «امام رضا»، برگ تازه فساد در شهرداری تهران است. علاوه بر همسر قالیباف، نام همکاران شهردار در نیروی...