دادستانی گیلان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان اعلام کرده که در روز‌ رأی‌گیری برای انتخابات ایران آرایی خرید و...