دادستان چناران

تهيه‌کننده گروه «اشتياق» خسارت لغو کنسرت این گروه را ٨٠ ميليون‌ تومان اعلام کرد. پیش‌تر، دادستانی «چناران» در پی...