دادسرای نظامی

یک مقام قضایی گفته بود که حسن عباسی با تودیع وثیقه موافقت کرده و پس از طی مراحل قانونی...

بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی به سپاه پاسداران يک روز فرصت داده که ساخت‌وساز «غيرقانونی» در حريم عمارت تاريخی...

شعبه سوم دادسرای نظامی تهران با ابلاغ حکم قضايی خواهان توقف ساخت‌وسازهای سپاه پاسداران در حريم بنای تاريخی عمارت...