دادگاه‌های ضدتروریستی

همزمان که داعش در حال محو شدن از روی نقشه است، مسأله عدالت در مورد جرایم مرتکب‌شده در دوران...