دادگاه انقلاب تبریز

رسول بداقی و شاهرخ زمانی،

شعبه‌ ششم دادگاه تجدید نظر

بهنام دارایی‌زاده - پنج تن از فعالان سیاسی آذربایجان - حسنی، محمود فضلی، آیت مهرعلی‌بیگلو، بهبود قلی‌زاده و شهرام...

حکم ۲۰ ماه حبس دو خبرنگار آلمانی که در ايران بازداشت شده بودند، به پانصد ميليون ريال جزای نقدی...