دادگاه حمید بقایی

رئیس جمهور سابق در انتقاد از قوه قضائیه حقیقت تازه‌ای را افشا نکرد. او در تازه‌ترین پیامش با...

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی‌نژاد برگزار شد اما او در جلسه دادگاه...

سومین جلسه رسیدگی به پرونده حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم بدون حضور او برگزار شد.

دادسرای فرهنگ و رسانه تهران حمید بقایی، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران و علی‌اصغر حسینی، وکیل...

حمید بقایی، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران و معاون اجرایی دولت دهم در نامه‌ای به قاضی...