دادگاه عالی افغانستان

برخی مخالفان دولت کمیسیون مستقل انتخابات را به عدم استقلال و حرف‌شنوی از دولت وحدت ملی متهم می‌کنند....

پلیس کابل تاکنون ۱۹ نفر را در ارتباط با پرونده قتل فرخنده بازداشت کرده‌ است. ۱۳ مأمور پلیس هم...