دادگاه عالی قانون اساسی عراق

این مرجع قضایی مسئول رسیدگی به اختلافات دولت مرکزی با سایر مناطق عراق است. نخست‌وزیر عراق با استناد به...