دادگاه مخالفان در مصر

در ادامه دادگاه‌‌های مخالفان حکومت کنونی در مصر که مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر است، این بار سه خبرنگار...