دادگاه دراویش گنابادی

۲۳ نفر از #درویش_گنابادی که در جریان رویدادهای موسوم به «گلستان هفتم» بازداشت شده بودند، در مجموع به ۱۹۰...

محمد ثلاث در سومین جلسه دادگاه گفت: ماموران ضد شورش به او و دیگر دراویش حمله کردند، سرش ۱۷...