داریوش رسولی

داریوش رسولی - «خانه‌ی دیگری» ساخته بهنوش صادقی با روایتی روان و ساده و به دور از هیاهو و...

داریوش رسولی- «کشتارگاه» با همه ضعف‌هایش در فیلم‌نامه به ما می‌گوید: در ایران تحت‌ مدیریت جمهوری اسلامی فقر و...

«جهان با من برقص» در ستایش زندگی و اهمیت معاشرت و گفت‌وگوی بین آدم‌هاست در جهانی که جمهوری اسلامی...

داریوش رسولی - کارگران ایرانی به‌سختی روزگار می‌گذرانند. اوضاع هنرمندان مستقلی که با جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنند، به‌مراتب...

  رسانه‌های امنیتی از پایتخت ۶ خشمگین‌اند. داریوش رسولی با نقد و تحلیل این مجموعه تلویزیونی محبوب بعضی از دلایل...

داریوش رسولی – فیلم خانه‌ی پدری کیانوش عیاری بعد از ۱۰ سال توقیف اکران شد. عیاری با چند اپیزود،...

داریوش رسولی - پیمان معادی نتوانسته یک اثر جدی و تاثیرگذار علیه جنگ بسازد. محتوای ضعیف فیلم بیشتر از...