داریوش کارگر

بهروز شیدا - غربت جاری در متن‌های داریوش کارگر را شاید بتوان به دو نوع غربت تقسیم کرد: غربت...

حسین نوش‌آذر – ۱۲ مرداد ماه صدمین زادروز محمد قاضی است. در پرونده مختصری به این مناسبت، ابتدا...

داریوش کارگر- در چنین روایتی از «رئالیسم»، نویسنده با خلق اثرِ خود به مخالفت با روزمرگی زندگی یا ظواهر...

بهجت امید - نشر باران در تاریخ نشر ادبیات فارسی‌زبان، نقش سندیت بخشیدن به ذهنیت انسان تبعیدی را ایفا...

داریوش کارگر، یکی از نویسندگان

برای نخستین بار در ایران، رمانی از ریچارد فورد، نویسنده نامدار آمریکایی به فارسی منتشر می‌شود. این رمان که...