داستان های پس از مرگ

«داستان‌های پس از مرگ» جی دی سالینجر، نویسنده‌ نام‌آشنای آمریکایی به ترجمه بابک تبرایی منتشر شده است.