داعش در پالمیرا

دولت سوریه ۵۰۰ اثر باستانی را که داعش به سرقت برده بود پس از بازسازی در دمشق به نمایش...

در حمله تازه نیروهای دولتی سوریه به پالمیرا آن‌ها موفق شده‌اند در بخش غربی شهر پیشروی کنند. اما داعش...