داعش در کرکوک

یکی از شاهدان محلی اعدام‌های دسته‌جمعی داعش نیروهای عراقی را به سراغ پنج گور دسته‌جمعی در کرکوک برد؛ در...

واحدهای نظامی ویژه عراق هفته گذشته روستای بارتلا در شمال قرقوش را بازپس گرفتند. آنها در حال پیشروی به...