داعش و گاز

گروه دولت اسلامی (داعش) می‌گوید یک میدان گازی دیگر را در استان حمص در سوریه تصرف کرده است. این...