دانشکده علوم اجتماعی

وزیر علوم با وجود انکار «رانت پژوهشی»، پذیرفته است که حضور اعضای هیأت علمی در دستگاه‌های اجرایی دریافت پروژه‌ها...

گروهی از دانشجویان #دانشکده_علوم_اجتماعی دانشگاه تهران بعد از ظهر سه‌شنبه چهارم تیر در اعتراض به ادامه بازداشت #مرضیه_امیری و...

در کانون اعتراضات دانشجویی موضوع بریدن احکام سنگین برای دانشجویان دستگیر شده قرار دارد. یک فعال دانشجویی حاضر...

جمشید بهنام از پایه‌گذاران دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سیر تحول جامعه‌شناسی در سال‌های پیش از انقلاب می‌گوید.

مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران در واکنش به احضارهای اخیر دانشجویان به کمیته انضباطی گفته است که پنج...