دانشگاه ارومیه

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که شنبه ۲۸ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و...

تحصیل رایگان و لغو طرح کارورزی و پایان دادن به فضای امنیتی در دانشگاه‌ها از مهم‌ترین خواسته‌های دانشجویان است....

علیرضا مظفری، معاون آموزشی دانشگاه ارومیه گفته است ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری این دانشگاه  ۴۰۷ نفر بوده است...

معاون آموزشی وزارت علوم، درباره «پذیرش غیرمجاز دانشجوی دکتری در دانشگاه ارومیه» گفته است این مساله «تخلف» نبوده، بلکه...

گفت‌وگو با پیام اولاد عظیمی، فعال سابق دانشجویی دانشگاه ارومیه، در ارتباط با تجمع دانشجویان دانشگاه ارومیه