دانشگاه اصفهان

سعید لعالی، امیر یاری و

مدير مرکز مطالعات و برنامه‌ريزی دانشگاه اصفهان از بازنگری ٧٠ درصد رشته‌های تحصيلی اين دانشگاه خبر داد.


احمدرضا نصر،...

پانته‌آ بهرامی - هفته پیش، ۱۲ خرداد سال ۱۳۹۱ اعلام شد سه نفر از فعالان دانشجويی دانشگاه اصفهان توسط...

سه نفر از فعالان دانشجويی دانشگاه اصفهان توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.


به گزارش کميته گزارشگران حقوق...