دانشگاه صنعتی امیر کبیر

رئیس دانشگاه امیرکبیر علت لغو اين سخنرانی در روز دانشجو را عدم هماهنگی بسیج با مسئولان، برای دعوت از...