دانشگاه علامه طباطبايی

«شورای تحول و بازنگری در علوم‌انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی»، از تصویب دومین رشته جایگزین «مطالعات زنان» تحت عنوان...

شماری از دانشجویان دانشکده علوم

حسین سلیمی، سرپرست دانشگاه علامه

رشته مطالعات زنان که در

حسن سلیمی، رئیس جدید دانشگاه

هیچ کس از رئیس دانشگاه علامه سوال نمی‌کند که چه نسبتی میان اسلامی‌کردن دانشگاه و توهین به شعور دانشجویان...

صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه

۹۰‌ درصد از ظرفيت آموزشی استادان و اعضای هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی برای حضور در ۳۵۰ کلاس درس...