دانشگاه هنر

دانشجویان مجسمه‌سازی دانشگاه هنر در اقدامی اعتراضی، درِ دفتر علیرضا اصفهانی‌زاده، مدیر گروه مجسمه‌سازی را گل(آجر) گرفتند.

ماموران شهرداری تهران به دانشگاه هنر حمله کرده‌اند و با ماموران حراست دانشگاه درگیر شده‌اند. موضوع درگیری ادعای مالکیت...

غلام‌رضا اکرمی، رئيس دانشگاه هنر تهران گفت: «نيروی انتظامی حق ورود به فضای دانشگاه را ندارد و طی صحبت‌هايی...

شماری از دانشجویان دانشگاه هنر