دانشگاه پاسداری امام حسین

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران یکشنبه ۲۱ مهر در مراسم «سالانه دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت...