دانيال خنده رو

زنگ خطر زیر پا گذاشته شدن احتمالی اصول بنیادین حقوق بشر از سوی رییس‌جمهوری منتخب آمریکا به صدا...