داگلاس آدامز

«رستوران آخر جهان» نوشته داگلاس آدامز به ترجمه آرش سرکوهی توسط نشر چشمه منتشر شد. اثری درباره مفهوم زندگی...

آرش سرکوهی − این مقاله را به مناسبت انتشار ترجمه فارسی جلد اول کتاب «راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن...