دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه

ستاد احیای دریاچه ارومیه علت عمده بازگشت ناپذیری و عدم احیا در سمت شرقی دریاچه را رسوبات زرینه‌رود و...